Biuro obsługi klienta

W czym możemy ci pomóc?

Czas realizacji zamówienia.

Zamówienie realizujemy w ciągu dwóch dni roboczych.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji w terminie do pięciu dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta:

  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w dniu odbioru przesyłki.

 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

  • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Oferowane metody płatności

 1. PayU,

 2. Płatność przy odbiorze,

 3. Płatność za pobraniem,

 4. Płatność kartą płatniczą,

 5. Przedpłata przelewem na konto Sprzedawcy online na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: Idea Bank, Numer rachunku: 88 1950 0001 2006 4580 9858 0003,

Jak kupować?

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

Polityka prywatności sklepu internetowego

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy informacje, dotyczące Twoich danych osobowych w sklepie ozonfix.com. Dowiesz się z nich, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane oraz jakie masz związane z tym prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy:

Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego sklep.ozonfix.com jest Robert Matuszewski właściciel firmy Energomat z siedzibą - Cupel, ulica Nadbużanska 4, 05-140 Serock nad Narwią, telefon 573392276.

 2. Dane osobowe Klientów gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego, zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym - zgodnie z obowiązującym prawem.

 3. W celu realizacji zamówienia dane klienta będa przetwarzane przez firmy zewnętrzne, z którymi Energomat współpracuje, i z którymi zawarł stosowne dla tego celu umowy.

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są:

  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową - Poczta Polska z siedzibą: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską - Kurier A-Paczka z siedzibą: ulica Franciszka Klimczaka 1, Klatka B, 02-797 Warszawa.

  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia dane Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym - firmie Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.

 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, może żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informację taką wnosi w formie elektronicznej na adres: info@ozonfix.com lub w wersji papierowej na adres Cupel, ulica Nadbużańska 4, 05-140 Serock nad Narwią.

 6. Dane osobowe klienta będą niezwłocznie usunięte przez Administratora na prośbę klienta.

 7. Dane klienta takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, czy w przypadku firmy NIP są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient dobrowolnie wyraża taką zgodę podczas rejestracji w sklepie ale ma prawo w dowolnym momencie zgodę cofnąć. Wówczas zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a dane klienta zostaną usunięte przez administratora.

 8. Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli ma zastrzeżenia do działalności sklepu, w kwestii ochrony swoich danych osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich, skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka zwrotów.

Masz prawo anulować zamówienie w ciągu 3 dni bez podania przyczyny.

Termin na anulowanie zamówienia wynosi 3 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo towar lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia nie będąca przewoźnikiem wejdzie w posiadanie dostarczonego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji za pomocą jasnego oświadczenia.

Możesz poinformować nas o swojej decyzji e-mailem zwroty@ozonfix.com

Zwrócimy Ci pieniądze nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrócony towar. Użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do zamówienia, a Ty nie poniesiesz żadnych opłat za taki zwrot.

Warunki zwrotu:

Aby towar kwalifikował się do zwrotu, należy upewnić się, że:

 • Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 3 dni

 • Towar jest w oryginalnym opakowaniu


Następujące towary nie podlegają zwrotowi:

 • Dostawa towarów wykonanych według Państwa specyfikacji lub wyraźnie spersonalizowanych.

 • Dostawa towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu, na przykład towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub których termin ważności już minął.

 • Dostawa towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały rozpakowane po dostarczeniu.

 • Dostawa towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu wszelkich towarów, które nie spełniają powyższych warunków zwrotu, według naszego wyłącznego uznania.

Returning Goods

You are responsible for the cost and risk of returning the goods to us. You should send the goods to the following address:

The Rida Studio 8241 Us 41, Monteagle, TN, 37356

We cannot be held responsible for goods damaged or lost in return shipment. Therefore, we recommend an insured and trackable mail service. We are unable to issue a refund without actual receipt of the goods or proof of received return delivery.

Contact Us

If you have any questions about our Returns and Refunds Policy, please contact us by e-mail email@mystore.com